تیزرینگ
تیزرینگ
انواع مدل گوشی های سامسونگ

انواع مدل گوشی های سامسونگ

برای دیدن مشخصات گوشی های کافی است روی یکی از آن ها کلیک کنید

کشور مبدأ برند

کره جنوبی

سیستم عامل گوشی‌ها

اندروید

سامسونگ Galaxy F13

Galaxy F13

سامسونگ Galaxy M13

Galaxy M13

سامسونگ Galaxy A73 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy F23

سامسونگ Galaxy M23

Galaxy M23

سامسونگ Galaxy M33

Galaxy M33

سامسونگ Galaxy A03

Galaxy A03

سامسونگ Galaxy A03 Core

Galaxy A03 Core

سامسونگ Galaxy F42 5G

Galaxy F42 5G

سامسونگ Galaxy M52 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy A03s

سامسونگ Galaxy A52s 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy M32 5G

سامسونگ Galaxy Z Fold3 5G

Galaxy Z Fold3 5G

سامسونگ Galaxy F22

Galaxy F22

سامسونگ Galaxy M21 2021

Galaxy M21 2021

سامسونگ Galaxy A22

Galaxy A22

سامسونگ Galaxy A22 5G

Galaxy A22 5G

سامسونگ Galaxy M32

Galaxy M32

سامسونگ Galaxy F02s

Galaxy F02s

سامسونگ Galaxy F12

Galaxy F12

سامسونگ Galaxy M12

Galaxy M12

سامسونگ Galaxy Quantum 2

Galaxy Quantum 2

سامسونگ Galaxy A52

Galaxy A52

سامسونگ Galaxy A52 5G

Galaxy A52 5G

سامسونگ Galaxy A72

Galaxy A72

سامسونگ Galaxy Xcover 5

Galaxy Xcover 5

سامسونگ Galaxy A32

Galaxy A32

سامسونگ Galaxy F62

Galaxy F62

سامسونگ Galaxy M02

Galaxy M02

سامسونگ Galaxy M12 (India)

Galaxy M12 (India)

سامسونگ Galaxy M62

Galaxy M62

سامسونگ Galaxy A02

Galaxy A02

سامسونگ Galaxy A32 5G

Galaxy A32 5G

سامسونگ Galaxy M02s

Galaxy M02s

Galaxy S21 5G

سامسونگ Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21+ 5G

سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

سامسونگ Galaxy A02s

Galaxy A02s

سامسونگ Galaxy A12

Galaxy A12

سامسونگ Galaxy M21s

Galaxy M21s

Galaxy F41

Galaxy M31 Prime

سامسونگ Galaxy A42 5G

Galaxy A42 5G

سامسونگ Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE

سامسونگ Galaxy S20 FE 5G

Galaxy S20 FE 5G

Galaxy A51 5G UW

Galaxy M51

سامسونگ Galaxy Note20

Galaxy Note20

سامسونگ Galaxy Note20 5G

Galaxy Note20 5G

سامسونگ Galaxy Note20 Ultra

Galaxy Note20 Ultra

سامسونگ Galaxy Note20 Ultra 5G

Galaxy Note20 Ultra 5G

سامسونگ Galaxy A01 Core

Galaxy A01 Core

سامسونگ Galaxy M01 Core

Galaxy M01 Core

سامسونگ Galaxy M01s

Galaxy M01s

سامسونگ Galaxy M31s

Galaxy M31s

سامسونگ Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip 5G

سامسونگ Galaxy M01

Galaxy M01

سامسونگ Galaxy A21s

Galaxy A21s

سامسونگ Galaxy A21

Galaxy A21

سامسونگ Galaxy A51 5G

Galaxy A51 5G

سامسونگ Galaxy J2 Core (2020)

Galaxy J2 Core (2020)

سامسونگ Galaxy A11

Galaxy A11

سامسونگ Galaxy A31

Galaxy A31

سامسونگ Galaxy A41

Galaxy A41

Galaxy M11

سامسونگ Galaxy M21

Galaxy M21

سامسونگ Galaxy M31

Galaxy M31

سامسونگ Galaxy S20

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 5G

سامسونگ Galaxy S20+ 5G

Galaxy S20+ 5G

سامسونگ Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Ultra

سامسونگ Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy Z Flip

سامسونگ Galaxy Note10 Lite

Galaxy Note10 Lite

سامسونگ Galaxy S10 Lite

Galaxy S10 Lite

سامسونگ Galaxy Xcover Pro

Galaxy Xcover Pro

سامسونگ Galaxy A01

Galaxy A01

Galaxy A51

سامسونگ Galaxy A71

Galaxy A71

سامسونگ Galaxy Xcover FieldPro

Galaxy Xcover FieldPro

سامسونگ Galaxy A20s

Galaxy A20s

سامسونگ Galaxy A70s

Galaxy A70s

Galaxy A90 5G

سامسونگ Galaxy M10s

Galaxy M10s

سامسونگ Galaxy M30s

Galaxy M30s

Galaxy A10s

Galaxy A30s

Galaxy A50s

سامسونگ Galaxy Note10

Galaxy Note10

سامسونگ Galaxy Note10+

Galaxy Note10+

Galaxy Note10 5G

سامسونگ Galaxy Note10+ 5G

Galaxy Note10+ 5G

Galaxy A10e

Galaxy M40

سامسونگ Galaxy Xcover 4s

Galaxy Xcover 4s

سامسونگ Galaxy A20e

Galaxy A20e

سامسونگ Galaxy A2 Core

Galaxy A2 Core

Galaxy A60

Galaxy A80

سامسونگ Galaxy View2

Galaxy View2

سامسونگ Galaxy A20

Galaxy A20

سامسونگ Galaxy A40

Galaxy A40

سامسونگ Galaxy A70

Galaxy A70

سامسونگ Galaxy A10

Galaxy A10

سامسونگ Galaxy A30

Galaxy A30

سامسونگ Galaxy A50

Galaxy A50

سامسونگ Galaxy Fold

Galaxy Fold

سامسونگ Galaxy Fold 5G

Galaxy Fold 5G

سامسونگ Galaxy M30

Galaxy M30

Galaxy S10

سامسونگ Galaxy S10+

Galaxy S10+

سامسونگ Galaxy S10 5G

Galaxy S10 5G

سامسونگ Galaxy S10e

Galaxy S10e

سامسونگ Galaxy M10

Galaxy M10

Galaxy M20

سامسونگ Galaxy A8s

Galaxy A8s

سامسونگ Galaxy J4 Core

Galaxy J4 Core

سامسونگ Galaxy A6s

Galaxy A6s

سامسونگ Galaxy A9 (2018)

Galaxy A9 (2018)

سامسونگ Galaxy A7 (2018)

Galaxy A7 (2018)

سامسونگ Galaxy J4+

Galaxy J4+

سامسونگ Galaxy J6+

Galaxy J6+

سامسونگ Galaxy J2 Core

Galaxy J2 Core

سامسونگ Galaxy Note9

Galaxy A7 (2018)

Galaxy On6

سامسونگ Galaxy A8 Star (A9 Star)

Galaxy A8 Star (A9 Star)

Galaxy J3 (2018)

Galaxy J7 (2018)

5/5 - (37 امتیاز)